วัฒนะธรรมไทยเมื่อต้องใช้ในช่วงมีการระบาดโควิด-19

       วัฒนธรรมที่ดีอย่างหนึ่งของคนไทยนั้นก็คือเวลาที่เราพบปะหรือพบเจอกับใคร เรามักจะแสดงออกรวมถึงการทักทายกับคนที่เราพบเจอด้วยโดยวิธีการไหว้ซึ่งการไหว้นั้นถือว่าเป็นวัฒนธรรมที่ดีของคนไทยที่มีมาตั้งแต่ในสมัยโบราณโดยส่วนใหญ่แล้วคนไทยนั้นมักจะรักนวลสงวนตัวไม่ค่อยจะถูกเนื้อต้องตัวกับคนอื่นโดยเฉพาะกับผู้หญิงที่จะมีการเว้นห่างจากผู้ชายจะไม่หญิงใกล้ชิดกันมากนักเนื่องจากว่า การเว้นระยะห่างระหว่างชายหญิงนั้นถือว่าเป็นวัฒนธรรมที่ดีของคนไทยที่มีมาแต่โบราณรวมถึงการทักทายกันนั้นคนไทยก็จะใช้เป็นการไหว้ซึ่งต่างจากวัฒนธรรมของชาวตะวันตกที่มักจะทักทายกัน

ด้วยการจับมือและนี่เองคือข้อดีของวัฒนธรรมไทยที่สามารถเอามาใช้ได้ในช่วงที่มีการระบาดของไวรัสโควิด-19 เพราะเราที่ยังเป็นคนไทยอยู่นั้นยังสามารถแสดงความเคารพต่อผู้ใหญ่หรือแสดงการทักทายกับคนที่อายุมากกว่าหรือน้อยกว่าได้ด้วยการทักทายด้วยการไหว้กันและการยืนห่างกันนั้นก็ไม่ได้แสดงถึงว่าเราไม่ได้ให้เกียรติฝ่ายตรงข้ามเพราะด้วยวัฒนธรรมของเราแล้วชายหญิงไม่กวนแนบชิดกันอยู่ด้วยปกติแล้วผู้ชายก็จะไม่ได้นะชิดกันมากนักไม่ต้องยืนพูดคุยกันดังนั้นถึงแม้ว่าช่วงนี้จะเป็นช่วงของการระบาดไวรัสโควิด

แต่ถ้าหากรวัฒนะธรรมไทยที่เป็นการใช้แบบไปลามาไหว้มาใช้ในช่วงที่มีการระบาดของไวรัสนี้ก็จะทำให้สังคมไทยของเรานั้นดูแล้วเป็นสังคมที่ยังคงรักษามารยาททางสังคมเอาได้อยู่ ซึ่งวิธี การใช้ชีวิตแบบใหม่ที่มีการกำหนดว่าเป็นวิถีชีวิตแบบ new normal นั้นก็เหมาะกับวิถีชีวิตของคนไทยที่ปฏิบัติอยู่มาตั้งแต่สมัยโบราณอยู่แล้วดังนั้นแทบเรียกได้ว่าถึงแม้ว่านี่คือการที่คนไทยจะต้องใช้ชีวิตแบบ New norma แต่อันที่จริงแล้วนั่นก็หมายถึงว่าคนไทยนั้นกลับไปใช้ชีวิตในรูปแบบเดิมมาตั้งแต่สมัยโบราณนั่นเอง ฉะนั้น ถือได้ว่าการใช้ชีวิต ที่เราบอกว่ามันคือการใช้ชีวิตแบบ New normal นั้น

ก็คือการใช้ชีวิตย้อนกลับไปในอดีตในสมัยเมื่อหลาย 100 ปีนั่นเองดังนั้นจึงทำให้คนไทยนั้นไม่ได้รู้สึกว่าอึดอัดกับการใช้ชีวิตแบบนี้เลยเพราะแต่ไหนแต่ไรมาแล้วพวกเราคนไทยก็ใช้วิถีชีวิตแบบนี้มาโดยตลอดอยู่แล้วนั่นเอง ดังนั้นจึงถือได้ว่าวัฒนธรรมไทยนั้นสามารถทำให้คนไทยผ่านพ้นวิกฤตของการระบาดไวรัสไปได้เพราะคนไทยนั้นสามารถที่จะอยู่ร่วมกันได้โดยที่ไม่ต้องยืนใกล้ชิดกันมากนักและยังสามารถทำความเคารพผู้ใหญ่หรือคนที่เรานับถือได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องจับเนื้อจับตัวกัน

 

สนับสนุนโดย  entaplay online gambling